Jämför Inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring är en försäkring som skyddar din ekonomi om du skulle förlora din inkomst på grund av arbetslöshet. Den ger dig en ersättning som kompletterar a-kassan och ger dig trygghet och ekonomisk stabilitet under en svår period.

Bästa Inkomstförsäkring 2024

1
Konsumentförsäkring Inkomstförsäkring
 • Billigt
 • Upp till 90000 kr
2
Unionen Inkomstförsäkring
 • Störst på marknaden
 • För privatpersoner
 • För egenföretagare
3
För chefer
Ledarna Inkomstförsäkring
 • Upp till 80000 kr
 • Ingen uppsägninstid

Jämför Inkomstförsäkring 2024

Att jämföra olika inkomstförsäkringar är viktigt för att hitta den bästa försäkringen som passar dina behov och ekonomi. Genom att jämföra kan man hitta en försäkring med bra villkor, hög ersättning och låg premie. Det är också viktigt att se över vilka arbetslöshets kriterier försäkringen omfattar och om den har några begränsningar för vissa yrkesgrupper.

Konsumentförsäkring Inkomstförsäkring
 • Billigt
 • Upp till 90000 kr
Unionen Inkomstförsäkring
 • Störst på marknaden
 • För privatpersoner
 • För egenföretagare
För chefer
Ledarna Inkomstförsäkring
 • Upp till 80000 kr
 • Ingen uppsägninstid

Vad påverkar priset på inkomstförsäkring?


Priset på en inkomstförsäkring kan variera beroende på flera faktorer, inklusive:

 1. Ersättningsnivå: Ju högre ersättningsnivå du väljer desto högre blir kostnaden för försäkringen. Det är därför viktigt att överväga hur mycket inkomst du skulle behöva täcka upp för om du blir arbetslös eller sjuk.
 2. Självriskperiod: Det är den tid du behöver vara arbetslös innan försäkringen börjar betala ut ersättning. Ju kortare självriskperioden, desto högre blir kostnaden för försäkringen.
 3. Ålder och yrke: Vissa yrken kan vara mer riskutsatta för arbetslöshet eller sjukdom, vilket kan påverka priset på inkomstförsäkringen. Även åldern kan spela roll för prissättningen.
 4. Det är viktigt att göra en grundlig jämförelse av priser, villkor och ersättningsnivåer för att hitta den inkomstförsäkring som passar bäst för dina behov och budget.
FörsäkringbolagPrisexempel per månad
Konsumentförsäkring279 kr
Unionen235 kr
Ledarna378 kr
Accept81 kr
Vision299 kr

Ersättningsnivå inom inkomstförsäkring

Ersättningsnivån för inkomstförsäkringen är den procentsats av din tidigare inkomst som försäkringen betalar ut som ersättning. Det kan vara 80-90% av din tidigare inkomst, men det varierar mellan olika försäkringsbolag. Det är viktigt att noga läsa igenom villkoren för att se vilken ersättningsnivå som erbjuds.

En hög ersättningsnivå kan vara fördelaktig, eftersom den gör det lättare att täcka upp för dina utgifter om du blir arbetslös eller sjuk. Å andra sidan kan en hög ersättningsnivå innebära högre kostnad för försäkringen. Det är därför en avvägning mellan ersättningens storlek och försäkringens kostnad.

Ersättningens betydelse inom inkomstförsäkring

Ersättningen som du får från din inkomstförsäkring kan ha en stor betydelse för din ekonomiska trygghet om du hamnar i en situation där du förlorar din inkomst. Genom att jämföra olika försäkringsbolag och deras ersättningsnivåer kan du välja en försäkring som ger dig en rimlig ersättning för att täcka upp för dina fasta utgifter och ekonomiska behov.

En hög ersättningsnivå, som vanligtvis ligger på 80-90% av din tidigare inkomst, kan vara fördelaktig eftersom den ger dig möjlighet att upprätthålla din levnadsstandard och klara dina nödvändiga utgifter om du blir arbetslös. Genom att få en hög ersättning kan du undvika ekonomisk stress och osäkerhet under den period då du söker ny sysselsättning.

Å andra sidan kan en hög ersättningsnivå också innebära högre kostnader för inkomstförsäkringen. Det är viktigt att göra en realistisk bedömning av dina behov och balansera kostnaderna för försäkringen med den ersättning du skulle behöva vid en eventuell inkomstförlust.

Vad täcker inkomstförsäkringen?

Inkomstförsäkringen täcker en del av din tidigare inkomst om du blir arbetslös eller sjuk och därmed förlorar din inkomstkälla. Ersättningen från försäkringen kan användas för att täcka upp för fasta kostnader som hyra, lån, mat och andra levnadskostnader.

Det är viktigt att notera att inkomstförsäkringen har vissa begränsningar. Till exempel täcker den vanligtvis inte hela din tidigare inkomst, utan en viss procentsats. Det är också vanligt att det finns ett tak för den maximala ersättningen du kan få.

Det är därför viktigt att noga läsa igenom försäkringsvillkoren för att få en klar bild av vad som täcks och för hur lång tid du kan få ersättning. Förståelse för dessa detaljer kommer att hjälpa dig att göra en mer informerad bedömning av huruvida inkomstförsäkringen kommer att ge tillräckligt med ekonomiskt skydd för dig och din situation.

Hur länge kan jag få ersättning från inkomstförsäkringen?

Tiden för hur länge du kan få ersättning från din inkomstförsäkring kan variera beroende på vilken typ av försäkring du har och vilket försäkringsbolag du har valt. Vanligtvis betalar försäkringen ut ersättning under en begränsad period, till exempel upp till 12 eller 24 månader.

Det är viktigt att notera att inkomstförsäkringen inte är avsedd att vara en livslång ekonomisk trygghet, utan snarare en temporär hjälp under den period då du är arbetslös. Det är därför avgörande att du planerar och har andra ekonomiska åtgärder på plats som kan hjälpa dig att hantera din ekonomi långsiktigt.

För att få en bättre uppfattning om hur länge du kan förvänta dig att få ersättning från inkomstförsäkringen är det viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren och kontakta försäkringsbolaget för att ställa specifika frågor som rör din situation.

BÄST

Bäst inkomstförsäkring

När det kommer till att välja den bästa inkomstförsäkringen för dig, finns det några faktorer du bör överväga. Det handlar om att hitta en försäkring som passar dina specifika behov och ger dig den trygghet du söker.

En viktig faktor att tänka på är ersättningsnivån. Se efter hur mycket ersättning du skulle få och om det finns någon begränsning för hur länge du kan få ersättning. En högre ersättningsnivå kan ge dig bättre ekonomisk stabilitet under en arbetslöshetsperiod.

Ytterligare en faktor att beakta är karantäntiden. Detta är den tid du måste vänta innan du kan ansöka om ersättning efter att du blivit arbetslös. En kort karantänstid kan vara fördelaktig om du snabbt behöver ekonomiskt skydd.

Tänk också på maxbeloppet du kan få i ersättning varje månad. Detta kan variera mellan olika försäkringsbolag. En högre ersättning kan hjälpa dig att bibehålla din ekonomiska stabilitet även under en längre arbetslöshetsperiod.

En annan viktig aspekt att överväga är väntetiden. Detta är den tid du måste vara anställd innan du kan göra anspråk på försäkringen. En kortare väntetid kan vara fördelaktig om du befinner dig i en bransch där det är vanligt med kortsiktig anställning.

Det är också viktigt att kolla om det finns några yrkesgrupps begränsningar för försäkringen. Vissa försäkringar kan vara mer anpassade för vissa yrkesgrupper än andra. Se till att försäkringen du väljer kan gälla för din specifika yrkesgrupp.

Konsumentförsäkring

Billigast inkomstförsäkring

Konsumentförsäkring prismässigt ligger någonstans i mitten men de betalar ut mest. Men tillägg att kunna lägga till.

Service

Pricer

Support

System

Se ditt pris

Faktorer att överväga vid jämförelse av inkomstförsäkringar

När du jämför olika inkomstförsäkringar kan du tänka på följande faktorer:

 • Ersättningsnivå: Se efter vilken procentuell ersättning du skulle få och om det finns någon begränsning för hur länge du kan få ersättning.
 • Karantänstid: Kontrollera hur lång tid det tar innan du kan ansöka om ersättning efter att du blivit arbetslös.
 • Maxbelopp: Ta reda på vilket högsta belopp du kan få i ersättning varje månad.
 • Väntetid: Kolla hur lång tid du måste vara anställd innan du kan göra anspråk på försäkringen.
 • Yrkesgrupps Begränsningar: Var noga med att se om försäkringen kan gälla för din yrkesgrupp eller om det finns några begränsningar.
 • Premie: Jämför premien för olika försäkringsbolag och se vilka förmåner eller rabatter de kan erbjuda.

Varför välja inkomstförsäkring från Kommunal?

Kommunal är ett fackförbund som erbjuder en inkomstförsäkring speciellt utformad för sina medlemmar inom den kommunala sektorn. Att välja inkomstförsäkring från Kommunal kan ge dig följande fördelar:

Särskilda villkor för anställning i kommunen

Som medlem i Kommunal kan du vara säker på att försäkringen är anpassad för de specifika behoven inom den kommunala sektorn. Detta kan ge dig extra trygghet och lätthet i att din försäkring täcker de rättigheter och skyldigheter som gäller för kommunanställda.

Lärarnas Riksförbund samarbete

Inkomstförsäkringen från Kommunal inkluderar ett samarbete med Lärarnas Riksförbund. Detta gör att medlemmar inom lärargruppen kan vara säkra på att deras specifika behov och situationer tas hänsyn till.

Stöd och rådgivning

Utöver ekonomiskt skydd erbjuder Kommunal även stöd och rådgivning till sina medlemmar. Det kan vara ovärderligt att kunna få professionell hjälp och vägledning om man skulle hamna i en arbetslös situation.


En inkomstförsäkring med mervärde

Att välja en inkomstförsäkring är ett viktigt beslut och det finns flera faktorer att tänka på innan du fattar ett beslut. När det gäller inkomstförsäkring från Kommunal finns det flera mervärden som kan göra den till ett bra val:

Tillägg till a-kassa: Inkomstförsäkringen är utformad som ett komplement till den allmänna arbetslöshetsförsäkringen, även känd som a-kassan. Genom att välja inkomstförsäkring från Kommunal kan du se till att du får en extra ekonomisk trygghet utöver den ersättning du får från a-kassan.

Flexibel täckning: Inkomstförsäkringen från Kommunal kan anpassas efter dina behov. Du kan välja hur mycket av din tidigare inkomst du vill försäkra, vilket ger dig en flexibilitet att välja den nivå av ekonomiskt skydd som känns rätt för dig.

Trygghet för hela familjen: Inkomstförsäkringen kan omfatta hela hushållet, vilket betyder att både du och din partner kan vara försäkrade om ni skulle bli arbetslösa samtidigt. Detta ger en extra trygghet och ekonomiskt skydd för hela familjen.


Avslutande tankar

Inkomstförsäkring kan vara ett viktigt verktyg för att skydda din ekonomiska trygghet om du skulle bli arbetslös eller sjuk. Genom att noga jämföra olika försäkringsbolag och deras erbjudanden kan du hitta en inkomstförsäkring som passar dina behov och ger dig den ersättning du behöver för att täcka upp för en eventuell inkomstförlust.

Tänk på att priset på inkomstförsäkring kan variera beroende på faktorer som ersättningsnivå och självriskperiod. Det är därför viktigt att ta hänsyn till både kostnaden och förmånerna för att göra en väl avvägd bedömning. Läs noggrant igenom och förstå villkoren för att kunna göra ett informerat och medvetet beslut om vilken inkomstförsäkring som är bäst för dig.

Vanliga frågor och svar om inkomstförsäkring

Vad täcker inkomstförsäkringen?

Inkomstförsäkringen täcker upp för en del av din inkomst om du blir arbetslös eller sjuk. Ersättningen kan vara upp till en viss procentsats av din tidigare inkomst, oftast runt 80-90%.

Vilka är kraven för att få inkomstförsäkring?

Kraven för att få inkomstförsäkring kan variera mellan olika försäkringsbolag, men det vanligaste är att du måste vara anställd och ha en fast inkomst för att kunna teckna försäkringen. Det kan även finnas vissa tidskrav för att vara berättigad till ersättning.

Hur lång tid kan jag få ersättning från inkomstförsäkringen?

Tiden för ersättning från inkomstförsäkringen kan variera, men det vanliga är att försäkringen betalar ut ersättning under en viss period, till exempel upp till 12 eller 24 månader. Det är viktigt att läsa igenom villkoren för att veta exakt hur länge du kan få ersättning.

Kommer inkomstförsäkringen att täcka hela min inkomst?

Inkomstförsäkringen täcker vanligtvis upp till en viss procentsats av din tidigare inkomst. Det är viktigt att kontrollera vilken ersättningsnivå som erbjuds och göra en bedömning av hur mycket du behöver täcka upp för om du blir arbetslös.