Jämför Gårdsförsäkring

Att vara bonde eller äga en gård innebär ansvar och risker. Väderförhållanden, skador på byggnader eller utrustning och driftstörningar kan plötsligt och oväntat påverka din verksamhet. En gårdsförsäkring är därför en viktig investering för att skydda dig och din gård

Bästa Gårdsförsäkring 2023

Länsförsäkringar Gårdsförsäkring
 • Bra Grundskydd
 • Tilläggsförsäkringar
BÄST
Dunstan Gårdsförsäkring
 • Innefattar Brand, Oväder, Inbrott
 • Bra pris
 • Bra grundskydd
Dina Gårdsförsäkring
 • Valbara tilläggsförsäkringar
 • Bra grundskydd
 • Snabb service

Jämför Gårdsförsäkring 2023

Gårdsförsäkringar är en viktig investering för alla som äger eller driver en gård. Oavsett om du har en liten hobbygård eller en stor kommersiell gård, är det viktigt att skydda din verksamhet mot olika risker och oväntade händelser.

BÄST
Dunstan Gårdsförsäkring
 • Innefattar Brand, Oväder, Inbrott
 • Bra pris
 • Bra grundskydd
Länsförsäkringar Gårdsförsäkring
 • Bra Grundskydd
 • Tilläggsförsäkringar
Dina Gårdsförsäkring
 • Valbara tilläggsförsäkringar
 • Bra grundskydd
 • Snabb service

Vad är en gårdsförsäkring?

En gårdsförsäkring är en försäkring som täcker olika risker som kan påverka din gård. Den kan anpassas efter dina specifika behov och inkludera olika typer av skydd. Vanligtvis omfattar en gårdsförsäkring egendomsförsäkring, maskinförsäkring, ansvarsförsäkring och skörd- och djurförsäkring.

Vad kostar en gårdsförsäkring?

Kostnaden för en gårdsförsäkring kan variera beroende på olika faktorer, som till exempel storlek på gården, typ av verksamhet och det geografiska läget. Priserna kan också variera mellan olika försäkringsbolag. Generellt sett kan en gårdsförsäkring kosta någonstans mellan 10 000 och 100 000 kronor per år, beroende på gårdens storlek och aktivitetsnivå.

En av de viktigaste delarna i en gårdsförsäkring är egendomsförsäkringen. Den täcker skador på byggnader, inventarier och annan egendom på gården. Det kan vara allt från skador orsakade av brand eller väderförhållanden till stölder eller vandalisering. Med en egendomsförsäkring kan du vara trygg med att du är ekonomiskt skyddad om något skulle hända med dina tillgångar.

En annan viktig del av en gårdsförsäkring är maskinförsäkringen. Som bonde är du förmodligen beroende av olika maskiner och utrustning för att driva din verksamhet. Att skydda dessa tillgångar från skador, stölder eller förluster är avgörande för att hålla gången igång. En maskinförsäkring kan täcka kostnaderna för reparation eller ersättning om något skulle hända med dina maskiner.

Ansvarsförsäkringen är också en viktig del av en gårdsförsäkring. Som gårdägare är du ansvarig för allt som händer på din egendom och du kan vara ansvarig för skador eller olyckor som inträffar på grund av din verksamhet. En ansvarsförsäkring ger dig ekonomiskt skydd om någon skulle skadas eller råka ut för skador på grund av dina aktiviteter. Det är en viktig del av att driva en gård ansvarsfullt och säkert.

Vad ingår i en gårdsförsäkring?

Vad som ingår i en gårdsförsäkring kan variera beroende på dina specifika behov och försäkringsbolagets villkor. Här är några vanliga delar som kan inkluderas:

 • Egendomsförsäkring: Täcker skador på byggnader, inventarier och annan egendom på gården.
 • Maskinförsäkring: Skyddar dina maskiner och utrustning från skador, stölder eller förluster.
 • Ansvarsförsäkring: Ger ekonomiskt skydd om någon skadas eller råkar ut för skador på grund av din verksamhet.
 • Skörd- och djurförsäkring: Täcker skador eller förluster av grödor och djur på grund av t.ex. sjukdomar, brand eller olyckor.

Det är viktigt att kontrollera med försäkringsbolaget vilka specifika villkor och skydd som ingår i deras gårdsförsäkringar. Det kan också vara värdefullt att jämföra olika bolag för att hitta den bästa försäkringslösningen för din gård.

Sammanfattningsvis är en gårdsförsäkring en viktig investering för att skydda din gård mot risker och oväntade händelser. Innan du köper en försäkring är det viktigt att få en offert och jämföra olika alternativ för att hitta den bästa lösningen för din gård. Kom ihåg att olika försäkringsbolag kan erbjuda olika skydd och villkor, så se till att få all nödvändig information innan du fattar ett beslut.

Oavsett om du har en stor eller liten gård, är det viktigt att skydda din verksamhet för att minimera risken för ekonomiska förluster. En gårdsförsäkring ger dig trygghet och ekonomiskt skydd, så att du kan fokusera på det du gör bäst – att driva en framgångsrik gård.

Varför ska man teckna gårdsförsäkring?

 1. Skydd mot skador och förluster: En gårdsförsäkring ger dig ett ekonomiskt skydd om olyckan skulle vara framme. Det kan omfatta skador på byggnader och inventarier, skördeförluster, driftsavbrott och även ansvarsskydd om någon skulle skadas på din egendom.
 2. Trygghet för din verksamhet: Som lantbrukare är din gård och din jordbruksverksamhet ditt levebröd. En gårdsförsäkring kan ge dig trygghet och säkerhet i att du är skyddad mot oväntade händelser som kan hota din gård och driva verksamheten i konkurs.
 3. För att uppfylla krav: Ofta kan gårdar vara föremål för krav från banker, långivare eller myndigheter. En gårdsförsäkring kan vara en förutsättning för att kunna få lån eller för att uppfylla krav på försäkringsskydd för att bedriva jordbruksverksamhet.
gårdsförsäkring

Om bästa gårdsförsäkringen och hur du väljer rätt

Att välja den bästa gårdsförsäkringen för din gård kan vara en utmaning. Här är några viktiga faktorer att överväga:

 1. Bedöm dina behov: Bestäm vilka risker och skador som är mest relevanta för din gård. Vilka tillgångar och egendomar är viktiga att försäkra? Vilka typer av skador och förluster är vanliga inom din verksamhet?
 2. Jämför olika försäkringsbolag: Gör en noggrann jämförelse av olika försäkringsbolag och deras erbjudanden. Ta hänsyn till täckningsomfång, villkor, priser och eventuella extraförmåner som kan vara relevanta för din gård.
 3. Använd professionell hjälp: Det kan vara värt att anlita en försäkringsmäklare som kan hjälpa dig att utvärdera och välja rätt försäkring för din gård. De kan ha insikt och kunskap om specifika behov och möjligheter inom lantbrukssektorn.
 4. Läs igenom villkoren: Se till att du noggrant läser igenom och förstår villkoren för försäkringen. Var uppmärksam på eventuella undantag eller begränsningar i täckningen som kan påverka dig.

Sammanfattningsvis är gårdsförsäkring en viktig investering för lantbrukare och ägare av jordbruksfastigheter. Genom att teckna en sådan försäkring kan du skydda dig själv och din verksamhet mot oväntade händelser och potentiella ekonomiska förluster.

Hur gårdsförsäkring kan hjälpa lantbrukare

gårdsförsäkring bondgård

Gårdsförsäkring kan vara en ovärderlig hjälp för lantbrukare i olika situationer. Här är några exempel på hur gårdsförsäkring kan vara till nytta:

 1. Naturkatastrofer och skador på byggnader: Om din gård drabbas av en naturkatastrof som stormar, översvämningar eller bränder kan en gårdsförsäkring täcka kostnader för reparation eller återuppbyggnad av skadade byggnader. Det kan vara en enorm ekonomisk börda för en lantbrukare att själv stå för dessa kostnader, och gårdsförsäkringen kan ge lantbrukare den trygghet och hjälp de behöver i en tuff tid.
 2. Skördeförluster: Jordbruk är en bransch som är starkt beroende av naturens väderförhållanden. I händelse av en dålig skörd på grund av torka, översvämning eller andra klimatrelaterade faktorer kan lantbrukare uppleva en betydande inkomstförlust. En gårdsförsäkring kan hjälpa till att minska de ekonomiska konsekvenserna av sådana förluster genom att täcka kostnader för uteblivna inkomster eller extra kostnader för att återhämta sig.
 3. Livdjur och djursjukdomar: Om ditt djurbestånd drabbas av sjukdomar eller skador kan en gårdsförsäkring hjälpa till att täcka kostnaderna för veterinärvård och eventuella förluster av produktivitet. Djurhälsa är av yttersta vikt för en framgångsrik jordbruksverksamhet, och en gårdsförsäkring kan ge dig den trygghet du behöver för att skydda din boskap och ditt företag.

Var och hur kan man teckna gårdsförsäkring?

Det finns flera sätt att teckna gårdsförsäkring, beroende på vilket försäkringsbolag och vilken typ av försäkring du väljer. Här är några vanliga sätt att hitta och skaffa en gårdsförsäkring:

 1. Kontakta försäkringsbolag: Du kan kontakta olika försäkringsbolag som erbjuder gårdsförsäkring och begära offerter eller boka ett möte med en försäkringsagent. De kan ge dig mer information om deras gårdsförsäkringar, täckning och kostnader.
 2. Anlita en försäkringsmäklare: En försäkringsmäklare kan hjälpa dig att jämföra olika gårdsförsäkringar från olika försäkringsbolag och hitta den bästa lösningen för din gård. De har kunskap och erfarenhet inom lantbruksförsäkringar och kan hjälpa dig att navigera genom olika alternativ och välja rätt försäkring för dina behov.
 3. Gårdskooperativ: Vissa gårdskooperativ eller jordbruksgemenskaper kan erbjuda gemensamma försäkringslösningar för sina medlemmar. Det kan vara värt att undersöka om det finns sådana samarbeten eller föreningar i din region som kan erbjuda en fördelaktig gårdsförsäkring för medlemsgårdar.

Dunstan

Vi kan starkt rekommendera Dunstans gårdsförsäkring för alla gårdägare. Dunstan är en försäkring som är anpassad efter livet på gården. De erbjuder utbildningar i hur man gör sin gård ännu säkrare, hur man arbetar förebyggande och mer hållbart. Du får även poäng för varje utbildning du klarar som du sedan kan använda för att handla i deras ”Trygghetsshop”.


Byt gårdsförsäkring och spara pengar

Att ha en väl anpassad och kostnadseffektiv gårdsförsäkring är av största vikt för alla gårdsägare. Genom att byta gårdsförsäkring och genomföra en noggrann jämförelse kan man faktiskt spara pengar och samtidigt få den bästa skyddsnivån för sin gård. I denna artikel kommer vi att titta närmare på fördelarna med att byta gårdsförsäkring och vilka faktorer man bör överväga vid en jämförelse.

Varför bör man byta gårdsförsäkring?

Att byta gårdsförsäkring kan vara en smart ekonomisk strategi för att minimera kostnaderna och utan att kompromissa med säkerheten. Här är några skäl till varför det kan vara fördelaktigt att överväga ett byte:

 1. Pris: Genom att jämföra olika gårdsförsäkringsbolag kan man hitta försäkringar till ett lägre pris och därmed spara pengar på sin månadsbudget.
 2. Skadehantering: Att byta till en försäkringsleverantör med effektiv och pålitlig skadehantering kan göra en stor skillnad i händelse av olyckor eller skador på gården.
 3. Tilläggstjänster: En del försäkringsbolag kan erbjuda extra tjänster, såsom rådgivning inom gårdssäkerhet eller riskhantering, vilket kan vara värdefulla resurser för gårdsägare.
 4. Anpassning: Genom att byta gårdsförsäkring kan man säkerställa att försäkringen är anpassad till de specifika behoven för sin gård och verksamhet.

Vanliga frågor och svar om gårdsförsäkringar

Vilka typer av risker täcks av en gårdsförsäkring?

En gårdsförsäkring kan täcka förluster och skador som orsakas av olika händelser, såsom brand och explosion skador, efter åsknedslag, stormskador, vattenskador, skadegörelse, djursjukdomar, maskinfel eller driftstopp och ansvarsskador

Vilka faktorer påverkar priset på en gårdsförsäkring?

Priset på en gårdsförsäkring kan variera beroende på flera faktorer, inklusive storleken på gården och dess byggnader, ,typ av verksamheter som bedrivs på gården (till exempel jordbruk, djuruppfödning, trädgård), områdets geografiska läge och risk för naturkatastrofer eller specifika problem (till exempel översvämningar eller jordbävningar), gårdsägarens tidigare försäkringshistorik och eventuella tidigare skador eller förluster.

Vad är innefattat i en veterinärförsäkring inom en gårdsförsäkring?

En veterinärförsäkring kan vara en separat försäkring inom en gårdsförsäkring eller en tillval till gårdsförsäkringen. Den täcker kostnaderna för veterinärvård och medicinsk behandling för djur på gården. Det kan inkludera nödvändiga undersökningar, vaccinationer, medicinering, operationer och vård på sjukhus, beroende på försäkringens villkor och begränsningar.