Jämför Företagsförsäkring

Företagsförsäkringar är viktiga för alla typer av företag, oavsett storlek eller bransch. De erbjuder skydd och trygghet för ditt företag och dess tillgångar mot oväntade händelser och ekonomiska förluster. När det gäller att välja rätt företagsförsäkring är en av de viktigaste faktorerna att beakta priset.

Bästa Företagsförsäkring 2023

 • Söderberg & Partners Företagsförsäkring

  Söderberg och partners logo
  • 10-15% lägre pris i snitt
  • Bra grundskydd
  • Stort utbud av tillägsförsäkringar
 • Svedea Företagsförsäkring

  Svedea logo
  • Bra för små, medel och stora företag
  • Snabb ärende
  • Bra grundpaket

Jämför Företagsförsäkring 2023

Att säkerställa din företags framgång är avgörande för att överleva på dagens konkurrensutsatta marknad. En viktig del av detta är att skydda ditt företag mot oväntade händelser och risker, vilket gör företagsförsäkringar till en oumbärlig investering. I denna artikel kommer vi att utforska föremålet företagsförsäkring, dess betydelse för företag och hur jämförelse av företagsförsäkringar kan hjälpa dig att hitta den bästa försäkringslösningar för ditt företag.

FöretagFörsäkringTeckna
Söderberg & Partners5

Söderberg & PartnersBilligast

 • 10-15% lägre pris i snitt
 • Bra grundskydd
 • Stort utbud av tillägsförsäkringar
SE DITT PRIS
Svedea Företagsförsäkring4

Svedea Företagsförsäkring

 • Bra för små, medel och stora företag
 • Snabb ärende
 • Bra grundpaket
Se ditt pris

Vad är företagsförsäkring?


Företagsförsäkring är en specifik typ av försäkring som är utformad för att skydda företag mot olika typer av risker och skador. Den omfattar vanligtvis försäkringar som täcker egendom, ansvar och personal, men kan också innehålla andra typer av försäkringar beroende på företagets behov och bransch.

Varför är företagsförsäkring viktig för ditt företag?

Det finns flera skäl till varför företagsförsäkring är en viktig investering för ditt företag:

 • Riskhantering: Företagsförsäkring hjälper till att minska och hantera riskerna som ditt företag kan möta i sin dagliga verksamhet. Genom att ha rätt försäkringar på plats kan man minimera skador och ekonomiska förluster vid olyckor, naturkatastrofer eller rättsliga tvister.
 • Ekonomiskt skydd: En försäkring kan ge ekonomiskt skydd om ditt företag skulle drabbas av en oväntad händelse eller skada. Istället för att själv behöva betala för att täcka kostnaderna kan försäkringen hjälpa dig att klara ekonomiskt svåra tider och fortsätta driva ditt företag.
 • Förtroende och trovärdighet: Att ha företagsförsäkring kan ge dina kunder och affärspartners förtroende för att du har tagit ansvar och att du kan hantera eventuella problem som kan uppstå. Detta kan ge ditt företag en konkurrensfördel och öka ditt rykte i branschen.

Jämför företagsförsäkringar för att hitta den bästa lösningen

Att jämföra olika företagsförsäkringar är avgörande för att hitta den bästa lösningen för ditt företag. Genom att utvärdera olika försäkringsbolag och deras erbjudanden kan du hitta en försäkringspolicy som passar dina unika behov och budget. Här är några skäl till varför jämförelse av företagsförsäkringar är viktigt:

 1. Pris: Genom att jämföra olika företags försäkringar kan du hitta den mest kostnadseffektiva lösningen för ditt företag. Det är viktigt att inte bara fokusera på det lägsta priset, utan också att bedöma vad som ingår i försäkringen och vilka risker det täcker.
 2. Omfattning av täckning: Olika företagsförsäkringar kan erbjuda olika nivåer av täckning och skydd. Genom att jämföra olika erbjudanden kan du hitta en policy som passar dina specifika behov och ger tillräckligt skydd för ditt företag.
 3. Kundtjänst och support: Att ha tillgång till effektiv kundtjänst och support är viktigt om du skulle behöva försäkringshjälp eller har frågor om din policy. Genom att jämföra olika företag kan du bedöma vilket försäkringsbolag som erbjuder bäst kundservice och support.

Söderbergs & Partners Företagsförsäkring

En Företagsförsäkring för alla behov. Finns både för mindre samt större företag. Lägre pris i snitt mellan 10-15%, en villkorsgaranti som innebär samma eller bättre villkor när du byter försäkring.

Företagsförsäkringar pris?

Kostnaden för en företagsförsäkring kan variera beroende på flera faktorer. Här är några faktorer som kan påverka kostnaden:

 • Företagets bransch: Branschen som företaget verkar i kan påverka kostnaden för företagsförsäkringar. Till exempel kan företag inom bygg- och konstruktionsbranschen ha högre kostnader på grund av riskerna inom verksamheten.
 • Företagets storlek: Storleken på företaget kan också påverka kostnaden för företagsförsäkringar. Ett mindre företag kan ha lägre kostnader jämfört med ett större företag på grund av mindre risk för skador och anspråk.
 • Företagets historik och erfarenhet: Ett företags tidigare skadehistorik och erfarenhet kan också påverka försäkrings kostnaderna. Om företaget har haft många skador eller anspråk i det förflutna kan det resultera i högre premiebelopp.
Typ av verksamhetOmsättningExempelpris *
IT-verksamhet500 000 kr/år400 kr/mån
Bygg och snickeri2 miljoner kr/år2000 kr/mån
Butik200 000 kr/år5000 kr/mån

Priserna på företagsförsäkringar kan variera av flera andra skäl också. Här är några flera punkter som kan påverka priset:

 1. Företagets bransch och verksamhet: Branscher som anses vara mer riskfyllda eller har högre grad av skador kan ha högre försäkringspremier. Till exempel kan ett byggföretag förvänta sig att betala mer för företagsförsäkring än en IT-konsult.
 2. Företagets storlek: Ett större företag kan ha fler tillgångar och därmed behöva en större försäkringspolicy. Detta kan leda till högre premie.
 3. Historiskt försäkringsanspråk: Om ditt företag har gjort flera skadeanspråk i det förflutna kan det resultera i högre premie. Försäkringsbolagen bedömer risken för framtida anspråk baserat på tidigare erfarenheter.
 4. Företagets geografiska läge: Platsen där ditt företag är beläget kan påverka försäkringspriset. Till exempel kan företag som är belägna i områden som ofta drabbas av naturkatastrofer förvänta sig högre försäkringspremier.
 5. Typ och omfattning av försäkringspolicy: Vilka specifika typer av försäkringar inkluderas i din företagsförsäkring och vilken nivå av täckning du väljer kommer att påverka priset. Till exempel kan en bredare täckning av risker och tillgångar leda till högre premie.

Vilka faktorer påverkar kostnaden för en företagsförsäkring?

Kostnaden för en företagsförsäkring kan variera beroende på flera faktorer. Här är några faktorer som kan påverka kostnaden:

 • Bransch: Företagets verksamhetsområde kan ha stor betydelse för kostnaden för företagsförsäkringen. Till exempel kan företag inom bygg- och konstruktionsbranschen ha högre försäkringskostnader på grund av de större riskerna som är förknippade med den typen av verksamhet. Å andra sidan kan företag som bedriver kontorsarbete eller offentliga tjänster ha lägre försäkringskostnader.
 • Företagets storlek: Storleken på företaget spelar också en roll för kostnaden för företagsförsäkringen. Ett mindre företag med färre anställda och mindre egendom kan ha lägre försäkringskostnader jämfört med ett större företag med fler anställda och mer egendom som behöver skyddas.
 • Historik och riskbedömning: Företagets tidigare försäkringshistorik och riskbedömning kan påverka försäkringskostnaderna. Om företaget har haft många skador eller anspråk tidigare kan premie beloppet bli högre för att kompensera för den ökade risken. Å andra sidan kan företag med en god historik få skador och anspråk få lägre premiebelopp.
 • Omfattning av försäkringen: Vilka typer av försäkringar som ingår i företags försäkringspaketet och vilka specifika risker som täcks kan också påverka kostnaden. Ju bredare skydd och högre försäkringssumman som ingår, desto högre kan kostnaden bli. Företag kan behöva välja och anpassa sitt försäkringspaket för att matcha sina specifika behov och budget.

Hur kan man få ett bra pris på företagsförsäkring?

För att få ett rimligt pris på din företagsförsäkring är det viktigt att jämföra olika erbjudanden från försäkringsbolag och förstå vilken typ av täckning du behöver för ditt företag. Här är några tips för att få ett bra pris på din företagsförsäkring:

 • Jämför priser från olika försäkringsbolag för att få en uppfattning om vad som är rimligt på marknaden.
 • Använd en försäkringsmäklare som kan hjälpa dig att hitta den bästa företagsförsäkringen för ditt företag. De kan förhandla med försäkringsbolagen för att få bästa möjliga pris och täckning.
 • Ta en titt på olika försäkringsalternativ och välj den som bäst passar din verksamhet. Undersök också eventuella tilläggstjänster eller rabatter som kan vara tillgängliga för dig.

Att investera i en företagsförsäkring är en viktig del av att skydda ditt företag och dess tillgångar. Genom att förstå prissättningen och vilka faktorer som påverkar den, kan du hitta en lämplig företagsförsäkring med bästa möjliga täckning till ett rimligt pris. Ta dig tid att jämföra olika alternativ och rådgöra med experter för att hitta den bästa lösningen för ditt företag.

Vad täcker en företagsförsäkring?

En företagsförsäkring kan täcka olika typer av risker och skador. Vad försäkringen täcker beror helt på din bransch och andra faktorer. Här är några vanliga typer av försäkringar som kan ingå:

 • Egendomsförsäkring: Denna typ av försäkring täcker skador på företagets egendom, till exempel byggnader, inventarier och utrustning, till följd av brand, stöld eller naturskador.
 • Ansvarsförsäkring: Ansvarsförsäkring skyddar företaget mot eventuella skadeståndsanspråk som kan uppstå om någon skadas eller att deras egendom skadas till följd av företagets aktiviteter eller produkter.
 • Arbetsgivarens ansvarsförsäkring: Denna typ av försäkring täcker eventuella olyckor eller skador som drabbar anställda medan de arbetar för företaget.
 • Kassa Försäkring: Kassa Försäkring täcker förlust eller stöld av kontanter eller andra värdefulla tillgångar från företagets kassa eller på banken.

Hur länge gäller en försäkring för företaget?

Hur länge en företagsförsäkring gäller kan variera beroende på försäkringsbolaget och villkoren i försäkringsavtalet. Vanligtvis löper försäkringar under ett år och förnyas årsvis. Innan försäkringen når sitt utgångsdatum får företaget ett förnyelsebrev där de får möjlighet att fortsätta försäkringen under samma villkor eller göra eventuella ändringar.

Det är viktigt att hålla koll på när försäkringen ska förnyas för att försäkringsskyddet inte ska avbrytas. Vissa försäkringsbolag kan också erbjuda långtidsavtal med flera års bindningstid. Det kan vara värt att överväga om företaget vill ha stabilitet och undvika eventuella prishöjningar under tiden.

Det är alltid viktigt att läsa igenom försäkringsavtalet noggrant och förstå vilka tidsperioder försäkringen gäller samt eventuella villkor för uppsägning eller ändringar. Vid eventuella frågor eller tveksamheter är det bäst att kontakta försäkringsbolaget direkt för att få klarhet i frågor som rör försäkringens giltighetstid.

Rätt företagsförsäkring för din bransch

Att välja rätt företagsförsäkring för din bransch är avgörande för att få maximalt skydd och passande täckning. Här är några tips och faktorer att tänka på när du väljer företagsförsäkring:

Analysera dina risker: Varje bransch har unika risker och behov när det gäller försäkring. Ta dig tid att analysera vilka risker ditt företag kan stå inför och vilken typ av försäkring som skulle vara mest fördelaktig för att täcka dessa risker. Till exempel, om du driver ett restaurangföretag kan det vara viktigt att ha en försäkring som täcker skador på inventarier och ansvarsskador vid förgiftning eller matrelaterade skador.

Jämför försäkringsbolag: Gör noggranna jämförelser mellan olika försäkringsbolag för att hitta den mest kostnadseffektiva och passande företagsförsäkringen. Kolla upp företagets rykte, omdömen och nöjda kunder för att få en uppfattning om deras kvalitet och service.

Be om anpassade lösningar: Många försäkringsbolag kan erbjuda skräddarsydda lösningar för olika branscher. Kontrollera vilka specialerbjudanden eller tillägg som finns tillgängliga för din specifika bransch.

Var medveten om lagliga krav: Vissa branscher kan vara underkastade specifika lagliga krav som kräver vissa typer av försäkringar, till exempel yrkesansvarsförsäkring för läkare eller advokater. Se till att du har rätt försäkringar för att följa lagstiftningen inom din bransch.

Berätta om ditt företags specifika behov: När du är i kontakt med försäkringsbolag, var tydlig och exakt om ditt företags behov och risker. Genom att kommunicera öppet kan försäkringsbolagen hjälpa dig att skräddarsy en optimal försäkringsplan för ditt företag.

Exempel på specialiserade företagsförsäkringar

Beroende på din bransch kan det finnas olika typer av företagsförsäkringar att överväga. Här är några exempel på specialiserade försäkringar för olika branscher:

Bygg- och konstruktionsföretag

Kan entreprenad- och ansvarsförsäkringar vara avgörande för att täcka skador på byggnader och utrustning samt ansvarsskador vid olyckor på arbetsplatsen.

IT-branschen

IT-försäkring vara viktig för att skydda mot dataintrång, cyberbrott och förlust av digitala tillgångar.

Turismbranschen

Kan specifika försäkringar behövas för att täcka resekancelationer, förseningar och förlust av bagage eller utrustning.

Medicinska och tandvårds kliniker

Praktiker kan medicinsk ansvarsförsäkring vara nödvändig för att skydda mot stämningar och ersättningskrav från patienter.

Det är viktigt att noggrant analysera vilka risker som är unika för din bransch och överväga om det finns specialiserade företagsförsäkringar som kan ge bättre täckning och skydd. Consult with an insurance specialist in your industry can also provide valuable guidance.

Vanliga frågor och svar om företagsförsäkring

Vad är en företagets egendomsförsäkring?

Ett företagets egendomsförsäkring skyddar företagets tillgångar, såsom byggnader, inventarier och utrustning, mot skador eller förluster som orsakas av brand, stöld eller naturkatastrofer.

Vad är en företagets ansvarsförsäkring?

En företagets ansvarsförsäkring skyddar ditt företag mot kostnader som kan uppstå om du orsakar skada på någon annans egendom eller person, till exempel om en av dina anställda skadar sig på jobbet eller om ditt företag orsakar en olycka.

Hur kan jag få den billigaste företagsförsäkringen?

Faktorer som kan påverka priset på din företagsförsäkring inkluderar ditt företags storlek, bransch, historik och geografiska plats. För att få den billigaste företagsförsäkringen bör du jämföra priser från olika försäkringsbolag och vara medveten om vilka risker som täcks.